Єдина

Країна

Міністерство освіти і науки України

Національний університет "Одеська юридична академія"

Миколаївський інститут права

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Персоналії кафедриНавчальні матеріалиМетодичні матеріалиНаукова діяльністьСтудентська наукаПодії та оголошенняКорисні посилання

 

Оновлено програми учбової та виробничої практики для студентів 3 курсу

Наша адреса:

Україна, м. Миколаїв, 54038,

вул. Генерала Карпенка, буд. 18, каб. 303

Тел.:  (0512) 71-92-64;

(094) 944-22-64

Skype:  nikolaeviuscivile

Skype Me™!

E-mail

mip_cpd@onua.edu.ua

nikolaeviuscivile@yandex.ua

Статистика
відвідувань

Погода

Погода в Украине

 

Наші колеги:

Кафедра
кримінально-правових дисциплін

Наукова бібліотека Миколаївського інститут права

Вітаємо Вас на веб-сайті
кафедри цивільно-правових дисциплін
Миколаївського інституту права
Національного університету "Одеська юридична академія"!

 

Кафедру було створено в Миколаївському навчальному центрі Одеської національної юридичної академії в березні 2008 року. Завідувач кафедри – Оборотов Ігор Гариславович, кандидат юридичних наук, доцент.

На сьогоднішній день до штату кафедри входять: 5 кандидатів юридичних наук (троє мають вчене звання доцента); 3 старші викладачі; 2 викладачі; 1 лаборант.

За час існування кафедри викладачами кафедри захищені п’ять кандидатських дисертацій з юридичних (Г.М. Ахмач, О.В. Каплій, О.О. Мазіна, В.Л. Мельниченко, О.В. Минькович-Слободяник) і одна з економічних наук (С.О. Малюк). З 2010 р. по 2015 р. на посаді доцента кафедри працював суддя апеляційного суду Миколаївської області у відставці, заслужений юрист України, к.ю.н., доцент В.П. Паліюк.

Професорсько-викладацьким складом кафедри ведуться активні наукові дослідження за темами «Духовні засади сталого розвитку української державності і права» (керівник – к.ю.н., доцент І.Г. Оборотов) та «Проблеми правового регулювання приватноправових відносин, правового забезпечення та захисту приватного права та інтересу в Україні» (керівник – к.ю.н., доцент Р.М. Достдар), затвердженими на 2010-2015 рр.

Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференцій, науково-практичних коментарях до законодавства, підручниках і навчальних посібниках, які видаються викладачами кафедри. В 2011 р. було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Духовні засади сучасного правогенезису» (ІХ Прибузькі юридичні читання), а у 2012 році кафедрою започатковано проведення щорічної Міжнародної наукової Інтернет-конференції «Приватне право в умовах глобалізації», за підсумками якої видаються збірники наукових праць.

Професорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється активне залучення студентів до наукової діяльності: проводяться студентські наукові семінари за різними напрямками, а кращі наукові роботи студентів рекомендуються до опублікування у збірниках наукових праць; студенти-науковці беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з правознавства, «круглих столах», конкурсах наукових праць та інших заходах.

При кафедрі діє студентський дискусійний клуб «Актуальні проблеми приватного права», робота якого спрямована на залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи. Дискусійний клуб працює у формі наукових семінарів за такими напрямками:

·     Проблеми теоретичної юриспруденції;

·     Теоретичні та практичні проблеми сучасного конституціоналізму;

·     Проблеми цивілістики;

·     Актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні;

·    Актуальні проблеми розвитку екологічного, аграрного, земельного і природноресурсового права;

·    Актуальні проблеми розвитку господарського права.

Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін теоретичної, цивілістичної та міжнародно-правової спрямованості, а також низки спецкурсів з проблем цивільного права і процесу. Значна частина навчальних дисциплін забезпечена навчальними та навчально-методичними розробками провідних викладачів кафедри. Під час навчання велика увага приділяється сполученню теоретичних знань із прикладними навичками, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених спеціалістів-юристів, здатних до вирішення нетипових проблем.

Години прийому:

- понеділок, з 1300 до 1500;

- четвер, з 1300 до 1500.